برنامه ورزشی یکی از مهمترین الویت های بدن سازان می باشد، از این رو گروه مکمل برتر برای بدن سازان عزیز در نظر دارد که بهترین و استاندارد ترین برنامه ورزشی را که متخصصین مکمل برتر نگارش کرده اند را در نزد بدن سازان و کاربران عزیز مکمل برتر قرار دهند. برنامه بدنسازی مهم ترین قسمت ورزش ها و حتی بدنسازی را تشکیل می دهد و اگر شما برنامه بدنسازی درستی نداشته باشید و بر اساس یک برنامه اشتباه و غیر علمی که در باشگاه ها بسیار رایج است تمرین کنید ممکن است علاوه بر اینکه به نتیجه دلخواه خود نمی رسید ، آسیب های جبران ناپذیری به خود برسانید .